ปานดาว’s blog

23/02/2009

เช็คช่วยชาติ

Filed under: Uncategorized — pandoaw @ 6:08 am

หน้าตาเช็คช่วยชาติค่ะ

เช็คช่วยชาติ

เช็คช่วยชาติ

เงิน 2 พันบาทช่วยผู้มีรายได้น้อยได้ข้อสรุป รัฐบาลจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมระบุชื่อคนรับชัดเจน ให้เจ้าตัวเซ็นชื่อกำกับด้านหลังอีก 2 ครั้งเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมเพิ่มความง่ายและคล่องตัวขึ้นเป็นเงินสดได้นายกฯ อภิสิทธิ์ ระบุ สปส.เป็นคนจ่ายให้รวดเดียว เริ่ม 26 มี.ค.-8 เม.ย.นี้ค่ะ

Advertisements

19/02/2009

ผู้ประกันตน,ประเภทผู้ประกันตน

Filed under: Uncategorized — pandoaw @ 2:34 pm

ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33

คือเวลาเราไปเป็นลูกจ้างใคร นายจ้างก็จะยื่นทำประกันตนให้กับเราค่ะ

 

คุณสมบัติของผู้ประกันตนที่จะสมัครมาตรา 39
1.เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33  และส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2.ต้องยื่นคำขอเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39  ภายใน 6 เดือนนับแต่วันสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง
3.ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

ข้อนี้ เราเคยเป็นลูกจ้างแต่ออกจากงานด้วยกรณีใดก็แล้วแต่ เราก็สามารถเป็นผู้ประกันตนต่อไปได้ตามเงื่อนไขข้อนี้ค่ะ

ผู้ประกันตนสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39  ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งที่ผู้ประกันตนสะดวก  โดยต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39  (สปส.1-20)  พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสำเนา  ทั้งนี้ในการสมัครผู้ประกันตนจะต้องเคยนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า  12  เดือนและต้องสมัครภายใน  6  เดือนหลังจากที่ออกจากงาน

ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หมายถึงผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ซึ่งหลายๆท่านไม่ได้เป็นลูกจ้างใคร แต่สมัครเพื่อสิทธิประโยชน์หลายๆอย่าง รู้สึกจะจ่ายปีละประมาณสามพันกว่าบาทคะ 

ขอให้ได้รับเงินกันเร็วๆ นะค่ะ

01/02/2009

ขายตัว-นักศึกษาขายตัว

Filed under: Uncategorized — pandoaw @ 3:45 pm

รัฐเต้นหาทางแก้วิกฤติ นศ.สาวขายตัวผ่านเน็ต [1 ก.พ. 52 – 02:47]

จากกรณีโจ๋หญิงยุคนี้ปรับรูปแบบการตลาดค้ากามมาเป็นแบบ “ขายตัวสายตรง” ด้วยการหันมาใช้อีเมล์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เสนอขายบริการทางเพศ หรือไม่ ก็นำภาพตัวเองไปลงไว้ในเว็บต่างๆ อาทิ “hi5” “mthai” โปรโมตเสนอขายตัวเองผ่านการส่งเมล์ต่อๆกัน หรือที่เรียกว่าการฟอร์เวิร์ดเมล์ โดยไม่ผ่านเอเย่นต์ หรือมาม่าซังแบบสมัยก่อนนั้น  เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้เกี่ยวข้องกับเยาวชนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและแนะแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว โดยนายธีระ สลักเพชร รมว. วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะส่งหนังสือ ด่วนที่สุด เพื่อประสานไปยังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ประกอบการอินเตอร์เน็ต ในการติดตามเฝ้าระวังปัญหาเด็กนักศึกษาค้าประเวณีในเว็บไซต์ นอก จากนี้ จะขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาคสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อหามาตรการขับเคลื่อนการแก้ไขและขจัดปัญหาเยาวชนที่เกิดขึ้นขณะนี้ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ตนจะประสานในทางลับในการให้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาช่วยตรวจสอบสถานะของนักศึกษาอย่างเข้มข้นด้วย 

“ผมมองว่าการที่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะที่เป็นนิสิต นักศึกษา หันมาขายตัวขายตรงทางเว็บไซต์นั้น เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องหันมาดูแล เพราะแสดงให้เห็นว่าสังคมกำลังอยู่ในภาวะอันตราย เด็กกำลังมีมุมมองค่านิยมการใช้ชีวิตแบบผิดๆ มีความฟุ้งเฟ้อ ชีวิตติดหล่มและลุ่มหลงในทุนนิยม ที่นำเงินไปใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยในทางที่ไม่จำเป็นจึงทำให้มีการคิดทำอะไรสั้นๆ เพื่อให้ได้เงินมาอย่างรวดเร็ว ในขณะที่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ยังมีความอ่อนแอ ดังนั้นทุกหน่วยงานจะต้องหาทางว่าจะทำอย่างไรให้สามารถ ใช้สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา สามารถดึงเยาวชนให้กลับมาคืนสังคมที่ดีได้โดยเร็วที่สุด ที่สำคัญผมไม่อยากเห็นสังคมไทยมีเด็กหญิงที่กลายเป็นแม่อุ้มลูกตั้งแต่อายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของสังคมไทย” รมว.วัฒนธรรมกล่าว  

ขณะที่ น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ส่วนตัวแล้วยังไม่อยากเชื่อว่าผู้ที่มาโฆษณาขายบริการทางเพศผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะไฮไฟว์ จะเป็นนักเรียน นักศึกษาจริง เพราะอาจจะเป็นเพียงการโฆษณาเท่านั้นแต่ถ้าหากมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นนักเรียน นักศึกษาจริง ก็ต้องดูว่าสาเหตุมาจากอะไร ซึ่งคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าต้องการค่าเล่าเรียน เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่มงบฯในการปล่อยกู้อีก 10,000 ล้านบาท เพื่อขยายฐานผู้กู้เงิน กยศ. เพื่อช่วยค่าเล่าเรียนแก่นักเรียน นักศึกษาแล้ว ดังนั้น จึงน่าจะเกิดมาจากความฟุ่มเฟือยของตัวเด็ก  

รมช.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ดังนั้นต้องหาทางในการส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในตัวเด็กหาต้นแบบที่ดีให้กับเด็ก ซึ่งขณะนี้สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการเริ่มดำเนินการแล้วคือ การเพิ่มวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาพระพุทธศาสนา เข้าไปในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการคนพันธุ์อา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่จะคัดเลือกนักศึกษาอาชีวะที่ดี ทำงานเพื่อสังคม เพื่อมาเป็นต้นแบบให้กับนักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ

ส่วนนายสุธรรม นทีทอง เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันว่า ในข่าวดังกล่าวระบุว่ามีการใส่ชุดนักศึกษาพร้อมติดเข็มของสถาบันอุดมศึกษาย่านหนองแขมและบางแค โพสต์รูปมาเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ส่วนตัวเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะสถาบันอุดมศึกษาทั้งสองแห่งมีชื่อเสียงและเข้มงวดในระเบียบวินัยของนักศึกษาค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาทตนจะประสานไปยังผู้บริหารของสถาบันทั้งสองแห่งที่มีรูปของนักศึกษาตกเป็นข่าวให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งว่าเป็นความจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่

นายสุธรรมกล่าวต่อว่า หากเป็นความจริงตามที่เป็นข่าวก็จะขอให้ทางสถาบันดำเนินการตามวินัยของสถาบัน เพราะกรณีนี้ถือเป็นความผิดทางอาญาตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี แต่ถ้าพบว่าเป็นการแอบอ้างว่าเป็นนักศึกษาของสถาบัน ก็จะขอให้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นนักศึกษาของสถาบันนั้น เพราะเป็นการจงใจทำลายชื่อเสียง เอาเครื่องแบบของสถาบันนั้นมาจูงใจเพื่อหาลูกค้า 

เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงคงไม่ใช่เรื่องยาก เพราะบุคคลทั่วไปยังสามารถที่จะติดต่อนัดหมายเพื่อไปกระทำการตามที่มีการโฆษณาในอินเตอร์เน็ตได้ก็คิดว่าจะสามารถตรวจสอบได้ และขอเรียกร้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงให้เข้มงวดเอาใจใส่ในการงานของตัวเองด้วย อย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะเรื่องศีลธรรมจรรยาจนนำไปสู่การทำผิดกฎหมายอาญาถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา กระทรวงศึกษาธิการจะจัดตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อติดตามเฝ้าระวังและป้องปรามไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีก และหากตรวจพบก็จะเร่งรีบประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้รวดเร็วต่อไป 

ด้านนายอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ กล่าวว่า เรื่องการขายบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องที่มีมานานแล้ว และตนไม่แปลกใจเลยเมื่อพบว่ามีการใช้ไฮไฟว์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขายบริการทางเพศ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมไทยที่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นมองเรื่องการเปลี่ยนคู่นอนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว อีกทั้งยังเกิดมาจากค่านิยมที่ผิดๆ จากเดิมที่สงสัยว่าเด็กที่มาขายบริการจะมีฐานะยากจน แต่เมื่อสำรวจข้อมูลมาแล้วพบว่าเด็กที่มาขายบริการส่วนใหญ่จะไม่ยากจน แต่ที่มาขายบริการทางเพศเพราะต้องการเงินไปใช้ซื้อของมากกว่า สำหรับทางแก้ปัญหานั้นจะต้องแก้ ที่ต้นเหตุ ภาครัฐต้องส่งเสริมสร้างค่านิยมโดยนำวัยรุ่นที่มีความประพฤติดีมาเป็นต้นแบบ ขณะเดียวกัน ควรเร่งให้เกิดโครงการบัณฑิตอาสา ที่จะมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหางานให้ทำ สร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และจะได้ไม่หันมาใช้วิธีขายบริการทางเพศเพื่อหาเงิน

ข่าว ไทยรัฐ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552

ฉันว่านักศึกษาปลอมนะ

29/01/2009

“แมนฯยู”อัดยับเวสต์บรอมฯ5-0

Filed under: Uncategorized — pandoaw @ 10:01 am

เด็กผี ช่วยกันทำสกภ??์ ถล่มเวสต์บรภ??ฯ5-0

มาแล้วค่ะ พวกนู๋ๆ เด็กผีมากันแล้วค่ะ ฉันคิดว่าเราต้องแย่งที่สองกับเชลซีแล้วละ เราได้แชมป์จากการเสมอเยอะที่สุดพอแล้วคะ นิ่งๆหน่อยนะค่ะราฟาฯขา

28/01/2009

บอลไทยพ่ายเดนมาร์ค

Filed under: Uncategorized — pandoaw @ 5:18 am

เมื่อวันก่อนฉันดูบอลไทย เตะกับเดนมาร์ครายการคิงส์คัพ ฉันดูทั้งสองนัดแหละค่ะ ฉันว่ารายการระดับนานาชาติยังงี้ เราควรใช้กรรมการจากชาติอื่นตัดสินนะค่ะ เพราะฉันดูแล้วถ้าเราชนะความศรัทธาก็ไม่มาก เพราะเรามีคนไทยร่วมในสนามตั้ง 14 คนนะคะ วันที่เตะกับเลบานอนฉันงี้สมเพชเขาจริงๆ ก็รู้ว่าเตะกับเราในบ้านเรา กรรมการก็ของเรา แล้วจะอะไรนักหนาเชียวประเทศเราใช้หลักรัฐศาตร์กันจนเปรอะ ดูเอาเถอะนักเตะหมายเลข 9 เลบาฯ เขาตบและกระโดดถีบคุณสุรีย์ด้วยหรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจ ทีมเลบาฯประท้วงจะไม่เล่นต่อ ฉันไม่แน่ใจในสนามเขาตกลงอะไรกัน คงเป็นว่าถ้าทีมคุณเล่นต่อเราก็จะไม่ไล่เบอร์ 9 (หน้ากวน..te..)ออกจากสนาม ฉันดูบอลนอกบ่อยกรณ๊ยังงี้เมื่อกลับมาเล่นต่อ กรรมการก็จะเรียกมาแล้วชูใบแดงให้ออกไปเลย

บอกตรงๆ ฉันดีใจค่ะที่ทีมเดนมาร์ค เขาได้แชมป์ เพราะครึ่งหลังกรรมการของเราก็ทำหน้าที่เพื่อทีมเราอีกแล้ว (ฉํนละหน่าย!!??) แต่ด้วยความเป็นยุโรปฉันเห็นถึงความแตกต่างในการควบคุมอารมณ์ของนักเตะเดนฯ (ถ้าเป็นเลบาฯรับรองไม่เหลือ..)  และฉันได้เห็นบรรยากาศผู้ชมของชาติอื่นเชียร์ทีมตัวเองอยู่ในประเทศไทย ยังกะบอลโลกยังไงยังงั้น

23/01/2009

สมัคร affilaite กับ amazon

Filed under: Uncategorized — pandoaw @ 2:37 pm

มาต่อจากเมื่อวานกันนะค่ะ ขอโทษที ฉันฝอยเรื่องสามีเยอะไปหน่อย คงไม่ว่ากันนะคะ อึดอัดอยากระบายบ้างค่ะ เมื่อวานฉันพูดถึงการทำ affiliate program ใช่ไหมค่ะ (more…)

22/01/2009

Affiliate program หาเงินกับ amazon

Filed under: Uncategorized — pandoaw @ 4:23 pm

ตอนนี้ รายได้ฉันชักหน้าไม่ถึงหลัง สามีก็ไม่ค่อยจะประหยัด ฉันต้องเบรกเขาตลอดเวลาเขาชวนไป ทานข้าวนอกบ้าน สามีฉันเขาอ้างว่าทำทานเองที่บ้านก็สิ้นเปลืองเท่าๆกัน (ร้านประหยัดๆนะค่ะ) เขายกตัวอย่างให้ดูเวลาทำแกงสักหม้อว่าต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง พริก กระเทียม พริกไทย หอม กะปิ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ไหนต้องซื้อ ปลา ซื้อหมูอีก ยังมีผักด้วย รวมๆแล้วเกือบ สองร้อยบาท กินได้มื้อเดียวไม่คุ้ม โอ๊ะ โอ๋ พ่อเจ้าพระคูณ เวลาเขาทานข้าวนอกบ้าน ต้องมีเบียร์แถมพ่วงอีก  2  ขวด ทานกันมื้อนึงไม่ต่ำกว่า 400 บาท ฉันไม่หนับหนุนด้วยหร็อก

ฉันลอง เสิร์จดูการทำงานผ่านเน็ต  อยากจะดูว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองอีกทางไหนได้บ้าง  ฉันพบงานผ่านเน็ตน่าสนใจ  อยากลองให้เพื่อนๆจิ๊กเวลาทำงานเข้าไปดู  ตอนนี้ฉันลองสมัครร่วมโปรแกรม Affilaite program กับ Amazon.com ฉันอ่านวิธีการทำจาก www.thailanddb.com เขารวมเรื่องการทำ affiliate program กับ อะเมซอน ไว้ครบครัน ตอนนี้เพิ่งเริ่มนะค่ะ ฉันมีวิธีสมัครมาให้ดูแบบย่อๆ ไม่ยากเลยค่ะ

ออมสิน,ธนาคารออมสิน ลดดอกเบี้ย

Filed under: Uncategorized — pandoaw @ 6:31 am

ออมสินลดดบ.ฝากร้อยละ0.15-0.50,กู้ร้อยละ0.25เริ่มวันนี้ [22 ม.ค. 52 – 04:05]

 

เมื่อวานนี้ (21 ม.ค.) นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงร้อยละ 0.15-0.50 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.25 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกคงเดิม คือ ร้อยละ 0.75 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษอยู่ที่ร้อยละ 1.00-1.35 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 1.25-1.60 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ร้อยละ 1.50-1.60 ต่อปี นอกจากนั้น ธนาคารได้เตรียมขยับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2552 เป็นต้นไป 

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวอีกว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ นับว่ากระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด โดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อย ซึ่งเป็นฐานลูกค้าสำคัญของธนาคาร ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เช่นเดียวกับทางธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั่วไป คือ MLR อยู่ที่ร้อยละ 6.50 จากเดิมร้อยละ 6.75 และประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) อยู่ที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี จากเดิมร้อยละ 7.00 เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้อยู่ในระดับเดียวกับธนาคารอื่น และช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ข่าว  ไทยรัฐ ออนไลน์  22 มกราคม  2552

เก็บมาฝากค่ะ

 

16/01/2009

ธนาคารลดดอกเบี้ยแล้วจ้า

Filed under: Uncategorized — pandoaw @ 6:09 am

เมื่อวานนี้ (15 ม.ค.) นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.75 เชื่อว่า ใน 1-3 วันนี้ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่งจะลดดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ตาม โดยในส่วนของ ธอส.พร้อมที่จะลดลงตามทันที ในระดับร้อยละ 0.25-0.50 นอกจากนี้ประเมินว่า ทั้งปี 2552 นี้ กนง.อาจต้องลดดอกเบี้ยลงอีกร้อยละ 1 จากปัจจุบันร้อยละ 2 มาอยู่ที่ร้อยละ 1 ซึ่งจะมีผลทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านในระบบ โดยรวมจะอยู่ที่ร้อยละ 4 และมีผลทำให้ผลประกอบการของธนาคารลดลงด้วย

 ข่าว ไทยรัฐออนไลน์  วันศุกร์ ที่16 มกราคม 2552

♥  อือมมม..หายใจหายคอคล่องขึ้นหน่อยเนอะ

15/01/2009

ข่าวดีชาวแรงงานจ้า

Filed under: Uncategorized — pandoaw @ 6:23 am

รัฐมีมาตรการช่วยเหลือแรงงานดังนี้จ๊ะ

1.จ่ายให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 14,999 บาท

2.ผู้ประกันตนได้รับการช่วยเหลือ 8,138,815 คน

3.กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าเลขที่บัญชี ให้กับผู้ประกันตน ประมาณเดือนเมษาฯค่ะ

อ้อ…เกือบลืมเขาจ่ายให้คนละ  2,000  บาทจ๊ะ

แล้วรีบนำเงินไปใช้กันนะค่ะ เพราะรัฐฯต้องการให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่ะ

Older Posts »

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.