ปานดาว’s blog

14/01/2009

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

Filed under: Uncategorized — pandoaw @ 4:28 pm

1.มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของรายได้ 150,000 บาทแรก จากเดิม 100,000 บาท ทำให้ผู้มีรายได้ที่เป็นเงินเดือนประจำต่ำกว่า 20,000 บาท (กรณีคนโสด) จากเดิมที่มีรายได้เดือนละ 16,000 บาท ไม่เสียภาษี 2.มาตรการช่วยเหลือผู้มีบุตรหรือบิดา มารดาทุพพลภาพ (พิการ) จะอนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพิ่มจากปกติที่ 60,000 บาท ได้เพิ่มเป็น 90,000 บาท 3.ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับวิสาหกิจชุมชนในส่วนของรายได้ 1 ล้านบาทแรก ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไปให้เสียภาษีตามปกติ 4.มาตรการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเอสเอ็มอีในส่วนของกำไร 150,000 บาทแรก จากเดิมรายได้ของเอสเอ็มอี 1 ล้านบาทแรก จะเสียภาษี 15% ส่วนที่เกิน 1-3 ล้านบาทจะเสียภาษี 25% และเกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป จะเสีย 30% 5.ขยายเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทจดทะเบียนจากเดิมที่หมดอายุเมื่อสิ้นปีสินค้า 2550 โดยขยายถึงวันที่ 31 ธ.ค.2552 หรืออีก 2 ปีในการเสียภาษีนิติบุคคลในอัตรา 25% เป็นเวลา 3 รอบบัญชี เพื่อจูงใจเข้าตลาดหลักทรัพย์ 6.บริษัทจดทะเบียนเดิมจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีจากเดิม 30% เป็น 25% สำหรับกำไรสุทธิไม่เกิน 300 ล้านบาทแรก ส่วนที่เกินให้เสียภาษีอัตรา 30% 7.มาตรการต่ออายุการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระดับ 7% ไปอีก 2 ปี นับจากวันที่ 30 ก.ย.2551 8.เพิ่มอัตราค่าลดหย่อนสำหรับเบี้ยประกันจาก 50,000 บาท เป็น 100,000 บาท 9.มาตรการเพิ่มค่าลดหย่อนสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อเกษียณอายุ (อาร์เอ็มเอฟ) จาก 300,000 บาทต่อปี เพิ่มเป็น 500,000 บาทต่อปี 10.มาตรการปรับโครงสร้างการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปใช้พลังงานทดแทนหรือประหยัดพลังงานโดยให้นำรายการจากการลงทุนดังกล่าวไปใช้คำนวณภาษีได้ 1.25 เท่าหรือ 125% จากการลงทุนจริง และ 11.ลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการโอน อสังหาริมทรัพย์เดิมที่เก็บ 2% ให้เหลือ 0.01% ลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองจากปัจจุบันที่คิดอยู่ 1% ให้เหลือ 0.01% และลดภาษีธุรกิจเฉพาะจาก 3.3% ลดเหลือ 0.1% เพื่อกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์.

Advertisements

1 ความเห็น »

  1. น่าสนใจดีจะได้รู้ว่าเป็นมายังไง เพราะรู้แต่เพียงว่าจะได้รับเงิน 2000 จากผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15000

    ความเห็น โดย ปิยะธิดา — 21/02/2009 @ 8:14 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: